ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 1630 คน
สถิติปีนี้ 48918 คน
สถิติทั้งหมด 487606 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2562


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (5.70 MB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (4.52 MB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (93 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (2.73 MB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (124 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (153 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (129 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (129 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (131 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (158 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (162 KB.)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (172 KB.) 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com