ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 272 คน
สถิติเดือนนี้ 5782 คน
สถิติปีนี้ 51590 คน
สถิติทั้งหมด 387531 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
การมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ คุณแม่บัวผิน ปาลี หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นของตำบลสันกลาง ขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ในระดับอำเภอ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง จากท่านนายอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2562]
 
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  วันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชะยมงคล และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่น" ในตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 Facebook อบต.สันกลา...
[09 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[08 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา”
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา” วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม วัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 Facebook อบต.สันกลาง
[30 ก.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สันกลาง ได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
[01 ส.ค. 2562]
เชิญชวน...ประชาชนตำบลสันกลางเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นแต่ละประเภท...
[01 ส.ค. 2562]
เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม. ผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกท่านในตำบลสันกลาง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรต
เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม. ผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน  และประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกท่านในตำบลสันกลาง  เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พร้อมกัน ณ อ...
[23 ก.ค. 2562]
เรื่อง การเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เรื่อง การเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยใช้นวัตกรรมในการประกวดเรื่องการบริหารจัดการขยะด้วยระบบถุง 3 สี หรือถุง 3 สีมีประโยชน์ลดขยะ  ซึ่งขณะนี้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน  จะมาทำการตรวจประเมินอ...
[22 ก.ค. 2562]
ชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม.ทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน นักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลางทุกคน และประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านในตำบลสันกลาง
เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม.ทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน นักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลางทุกคน และประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านในตำบลสันกลาง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ในวันที่ 26 กรกฎาคม...
[22 ก.ค. 2562]
 
 
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2562]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2562]
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมูที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2562]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 20/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 71/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 60/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 57/0
สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเพียบ www.tuleaders.c.. pp 18 ม.ค. 62 186/0
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่.. nadech 10 ก.ค. 61 216/1
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 181/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 222/1
ประชาสัมพันธ์ ป.โท โครงการ AE.. 27 ก.ย. 60 374/0
ติดตอเบอร์โทรเทศบาลไม่ได้ค่ะ ืni 30 ส.ค. 60 641/1
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com