ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 14 คน
สถิติเดือนนี้ 7026 คน
สถิติปีนี้ 63321 คน
สถิติทั้งหมด 399262 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ Facebook อบต.สันกลาง
[13 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562  ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[09 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้รับจ้างดำเนินการ ตีเส้นจราจร ตามโครงการฯ ถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  เจ้าของงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ดำเนินการของบประมาณ โดย นาย ทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกฯ อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[30 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง รุ่น2
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง (ปั้นผางประทีปและปั้นพระผง)  รุ่นที่ 2 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง และนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย Facebook อบต.สันกลาง
[26 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดห้วยส้ม
                โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ วัดห้วยส้ม Facebook     อบต.สันกลาง
[23 ส.ค. 2562]
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[05 ก.ย. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[28 ส.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[22 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สันกลาง ได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
[01 ส.ค. 2562]
เชิญชวน...ประชาชนตำบลสันกลางเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นแต่ละประเภท...
[01 ส.ค. 2562]
 
 
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก
[09 ก.ย. 2562]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถรางอเนกประสงค์บริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12 ก.ค. 2562]
โครงการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2562]
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 พ.ค. 2562]
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05 เม.ย. 2562]
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กุ้งบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 เม.ย. 2562]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่าบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20 มี.ค. 2562]
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
คิดถึงเงิน คิดถึงเรา" จอย 13 ก.ย. 62 11/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62 47/0
สอบถามการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แม่สม 09 เม.ย. 62 100/1
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 78/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 25 มี.ค. 62 83/0
สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเพียบ www.tuleaders.c.. pp 18 ม.ค. 62 235/0
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่.. nadech 10 ก.ค. 61 241/1
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การ.. สถาบันฝึกอ.. 30 พ.ค. 61 202/0
กลูต้าไทโอนระดับอนุพันธ์ บารมี คำหา.. 26 ก.พ. 61 242/1
ประชาสัมพันธ์ ป.โท โครงการ AE.. 27 ก.ย. 60 397/0
 
อ่านกระทู้ทั้งหมด | ตั้งกระทู้ใหม่       
 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com