ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
325
เมื่อวานนี้
373
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
2,971
ปีนี้
27,066
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
47,976
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
1
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ศพด.และ ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจันทร์ฟอง วิชัยชมภู(ครูเรียม) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

19 กันยายน 2565

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค 65,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกฎจราจรเบื้องต้น และเรียนรู้ให้ความสำคัญในการขับขี่อย่างปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณนพนันท์ ชาวไร่นาค เป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้

13 กันยายน 2565

ให้ความรู้เรื่องฟันและการดูเเลรักษาจาก ร.พ.สันป่าตอง 65,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 คุณหมอจากทาง รพ.สันป่าตอง ได้มาให้ความรู้เรื่องฟันและการดูเเลรักษา ให้แก่ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร.ร.อนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทางคุณหมอที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้

12 กันยายน 2565

โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน65,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง จัดโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงเรียนรู้ภาษา 10 ประเทศอาเซียน จึงขอขอบคุณท่านวิทยากร คูณครูสุจีรา สิทธิศาสตร์ พร้อมทีมงาน และ คุณครูณฐอร รัตนปัญญา ที่มาให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้

08 กันยายน 2565

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมวิชาการ65,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมวิชาการ สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการป้องกัน/ช่วยเหลือตนเองเมื่อติดในรถตู้ และ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน จึงขอขอบคุณท่านวิทยากร นายพงศกร กันทะสี คุณครูอังคณา อุตะมา และ คุณครูรจนา แสงนาค ที่มาให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้

26 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 ของนักเรียน ร.ร.อนุบาล และ ศพด. อบต.สันกลาง ซึ่งกิจกรรมเด็กๆได้ทดลองเล่นและฝึกการสังเกต

19 สิงหาคม 2565

โครงการป้องกันภัยในโรงเรียน (ป้องกันเหตุไฟไหม้ในโรงเรียน) 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2565 ร.ร.อนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง จัดโครงการป้องกันภัยในโรงเรียน (ป้องกันเหตุไฟไหม้ในโรงเรียน)ซึ่งนักเรียน ครู บุคลากร ได้เรียนรู้การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น จึงขอขอบคุณ นายก คำมูล กันทา ประธานเปิดโครงการ ทีมงานบริหาร ท่านปลัด รองปลัด ผอ.กองการศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากร นายพงศกร กันทะสี พร้อมทีมงาน และทีมงานป้องกัน อบต.สันกลาง ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้

18 สิงหาคม 2565

โครงการผักดีมีประโยชน์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ร.ร.อนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง จัดโครงการผักดีมีประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว และประโยชน์ของพืชผัก

15 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมทีมงานบริหาร ท่านรองปลัด ผอ.กองการศึกษา ประธานโรงเรียนอนุบาลและศพด.อบต.สันกลาง และคณะครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และระลึกถึงพระคุณแม่ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมไหว้ผู้ปกครอง มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการพัฒนาสถานศึกษา

11 สิงหาคม 2565

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมทัศนศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

25 กรกฎาคม 2565

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งขอขอบพระคุณทางพระกุ้ง ที่ได้มาให้ความรู้นักเรียนและสอนนักเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ชมรมยุวล้านนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) บ้านป่าบง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

19 กรกฎาคม 2565

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทาง ศพด และ ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบุบผาราม ม.2 ต.สันกลาง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

12 กรกฎาคม 2565

โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทาง ศพด และ ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัดโครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเเปรงฟันที่ถูกต้อง

11 กรกฎาคม 2565

ร่วมกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ทาง ศพด และ ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

28 มิถุนายน 2565

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ทาง โรงเรียน ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ขึ้น โดยให้นักเรียนได้แสดงวรรณคดี เรื่อง "พระอภัยมณี"

24 มิถุนายน 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)