ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25643 ก.ย. 2564
2การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25643 ก.ย. 2564
3การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 เม.ย. 2562
4ประกาศการใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2561
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256231 ก.ค. 2561
6การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑25 เม.ย. 2561
7การควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑25 เม.ย. 2561
8การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 256125 เม.ย. 2561
9การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว พ.ศ.256028 ก.พ. 2560
10การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 255524 ก.ค. 2555

1