ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25643 ก.ย. 2564
2การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25643 ก.ย. 2564
3การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 เม.ย. 2562
4ประกาศการใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2561
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256231 ก.ค. 2561
6การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑25 เม.ย. 2561
7การควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑25 เม.ย. 2561
8การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 256125 เม.ย. 2561
9การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว พ.ศ.256028 ก.พ. 2560
10การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 255524 ก.ค. 2555

1