ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน11 พ.ค. 2565
2คู่มือประชาชน ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร11 พ.ค. 2565
3คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน/ถมดิน11 พ.ค. 2565
4คู่มือการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง (บริการประชาชน)5 พ.ค. 2565
5คู่มือกระบวนงานที่ 21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 ม.ค. 2564
6คู่มือกระบวนงานที่ 20 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ม.ค. 2564
7คู่มือกระบวนงานที่ 19 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร11 ม.ค. 2564
8คู่มือกระบวนงานที่ 18 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 ม.ค. 2564
9คู่มือกระบวนงานที่ 17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 ม.ค. 2564
10คู่มือกระบวนงานที่ 16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ม.ค. 2564
11คู่มือกระบวนงานที่ 15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร11 ม.ค. 2564
12คู่มือกระบวนงานที่ 14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 ม.ค. 2564
13คู่มือกระบวนงานที่ 13 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11 ม.ค. 2564
14คู่มือกระบวนงานที่ 12 การรับชำระภาษีป้าย11 ม.ค. 2564
15คู่มือกระบวนงานที่ 11 การแจ้งถมดิน11 ม.ค. 2564
16คู่มือกระบวนงานที่ 10 การแจ้งขุดดิน11 ม.ค. 2564
17คู่มือกระบวนงานที่ 9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2211 ม.ค. 2564
18คู่มือกระบวนงานที่ 8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2111 ม.ค. 2564
19คู่มือกระบวนงานที่ 7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2111 ม.ค. 2564
20คู่มือกระบวนงานที่ 6 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร11 ม.ค. 2564

123  >> >|