ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือกระบวนงานที่ 21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 ม.ค. 2564
2คู่มือกระบวนงานที่ 20 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ม.ค. 2564
3คู่มือกระบวนงานที่ 19 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร11 ม.ค. 2564
4คู่มือกระบวนงานที่ 18 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 ม.ค. 2564
5คู่มือกระบวนงานที่ 17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 ม.ค. 2564
6คู่มือกระบวนงานที่ 16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ม.ค. 2564
7คู่มือกระบวนงานที่ 15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร11 ม.ค. 2564
8คู่มือกระบวนงานที่ 14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด11 ม.ค. 2564
9คู่มือกระบวนงานที่ 13 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11 ม.ค. 2564
10คู่มือกระบวนงานที่ 12 การรับชำระภาษีป้าย11 ม.ค. 2564
11คู่มือกระบวนงานที่ 11 การแจ้งถมดิน11 ม.ค. 2564
12คู่มือกระบวนงานที่ 10 การแจ้งขุดดิน11 ม.ค. 2564
13คู่มือกระบวนงานที่ 9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2211 ม.ค. 2564
14คู่มือกระบวนงานที่ 8 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2111 ม.ค. 2564
15คู่มือกระบวนงานที่ 7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2111 ม.ค. 2564
16คู่มือกระบวนงานที่ 6 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร11 ม.ค. 2564
17คู่มือกระบวนงานที่ 5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา11 ม.ค. 2564
18คู่มือกระบวนงานที่ 4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา11 ม.ค. 2564
19คู่มือกระบวนงานที่ 3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา11 ม.ค. 2564
20คู่มือกระบวนงานที่ 2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ11 ม.ค. 2564

123  >> >|