ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

ลำดับรายการวันที่
1กฏกระทรวง 7 ฉบับ1 มี.ค. 2564
2ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ1 มี.ค. 2564
3ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง1 มี.ค. 2564
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 มี.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มี.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25351 มี.ค. 2564
8ระเบียบเครื่องแบบข้าราชการท้องถิ่นปี 25611 มี.ค. 2564
9สรุปกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 มี.ค. 2564
10สาระสำคัญ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 มี.ค. 2564
11หลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ1 มี.ค. 2564

1