ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
324
เมื่อวานนี้
373
เดือนนี้
715
เดือนที่แล้ว
2,971
ปีนี้
27,066
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
47,976
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต21 ม.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25648 ต.ค. 2564
3มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
4มาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร21 ม.ค. 2564
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 ม.ค. 2564
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม21 ม.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการรับสินบน21 ม.ค. 2564
8มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต21 ม.ค. 2564
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง21 ม.ค. 2564
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน21 ม.ค. 2564
11มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ม.ค. 2564
12มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ21 ม.ค. 2564
13การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 ม.ค. 2564
14การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628 ม.ค. 2563
15มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 256326 ธ.ค. 2562
16แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 256321 ต.ค. 2562
17ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 มี.ค. 2562
18แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 256222 พ.ย. 2561
19ประกาศเจตจำนงนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 1 มี.ค. 2560

1