ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

ศรัญญา กันยาเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0618151467


ณัฐธิดา ขันทะยศ
นักทรัพยากรบุคคล


วราพร จารุพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


พงศ์ภัค เมืองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป


บุศรา สมศรี
นักพัฒนาชุมชน


กรรณิการ์ ขันทะ
นักจัดการงานทั่วไป


ปิยะนุช สิงห์ต๊ะ
แม่บ้าน


สมชาย ไขยวุฒิ
พนักงานขับรถ


ดำรง ศรีนันตา
คนตกแต่งสวน


เชิดศักดิ์ โนจา
คนงานทั่วไปผู้ช่วยงานนิติกร


นายพงศ์เศวต เตชัย
คนงานทั่วไป


ชมัยพร อาษาพนม
ผู้ช่วยงานธุรการ


กรรณิการ์ พรประเสริฐ
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข


ไพศาล ไชยชะนะ
พนักงานดับเพลิง


รัฐชัย นันโท
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)


เรวัต คำทะลา
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)


เฉลิมวุฒิ ใจชนะ
คนงานทั้วไป (งานป้องกัน)


พีรวิชญ์ สุต๋า
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)


ธรรมรัตน์ สุวรรณรัตน์
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)


นฤนาถ โอโอ๊ต
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกัน)