ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104

1
แบบบัญชียืนค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต. ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

แบบบัญชียืนค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต. กำหนดยื่ยภายใน 90 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่

07 ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าฯขอแจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

การไฟฟ้าฯ ขอแจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  

     เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าอตง มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานปรับปรุง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ บริเวณและสถานที่ โดยมีรายละเอียดตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2564

          รูปแบบที่ 1 ดับไฟช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานที่ บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ โรงแรมสวีทโบ๊ท, ร้านจิปาถะ, บ้านหนองเขียว, จัดสรรดรีมวัลเลย์, บ้านวิวสวยน้ำใส, จัดสรรทองกวาว, บ้านแม่กุ้งบก, บริษัท ทีเคเค จันทบุรี ฟู๊ดส์, อบต.สันกลาง

                          ดับไฟช่วงที่ 2 เวลา 16.30 – 17.00 น. สถานที่ บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ โรงแรมสวีทโบ๊ท, ร้านจิปาถะ, บ้านหนองเขียว, จัดสรรดรีมวัลเลย์, บ้านวิวสวยน้ำใส, จัดสรรทองกวาว, บ้านแม่กุ้งบก, บริษัท ทีเคเค จันทบุรี ฟู๊ดส์, อบต.สันกลาง

         รูปแบบที่ 2 ดับไฟช่วงเวลาเดียว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. สถานที่ บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ฮันนง ฟาร์ม, The Kiban co.,Ltd., ส.สยามคาร์เพนเตอร์, CROFT FARM, ชานาลินฟาร์ม และบ้านห้วยส้ม ม.5 (บางส่วน)

         และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หากผู้ใช้ไฟท่านใดที่เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เช่น เครื่องปั่นไฟฟ้า ฯลฯ และมีความจำเป็นที่จะต้องเดินเครื่องปั่นไฟ ทางการไฟฟ้าฯ จึงขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ของท่านเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยมิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าจ่ายไฟย้อนจากเครื่องปั่นไฟของท่านเข้ามาในระบบฯ และทำให้เกินอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฯ ได้

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าของทุกท่าน ตามวันเวลาดังกล่าวหากมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-311300 หรือ 053-355228 ได้ตลอดเวลา ทั้งในวันเวลาราชการและในวันหยุดราชการ

**ทั้งนี้หากวันที่ดับไฟปฏิบัติงานมีสภาพอากาศฝนตกหรือเกิดภัยธรรมชาติ ทางการไฟฟ้าฯ จะขอยกเลิกการปฏิบัติงานดับไฟในวันเวลาดังกล่าว

02 ธันวาคม 2564

ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ตามที่อ้างถึง ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสันป่าตอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร และเตรียมความพร้อมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ให้เขียนคำขออนุญาตต่อกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกษตรที่ต้องการเผาวัชพืช ก่อนวันดำเนินการเผาอย่างน้อย 7 วัน 

2. เกตรกรนำแบบขออนุญาตดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ส่งให้อปท.ในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิงในแอปพลิเคชั่น Fire Management Decision Support System หรือ FireD

3. อปท.แจ้งข้อมูลผู้ขออนุญาตฯ ให้นายอำเภอสันป่าตองทราบ โดยส่งภาพถ่ายแบบคำขออนุญาตดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) กลุ่ม ปภ.อำเภอสันป่าตอง

4. หากได้รับการอนุมัติจากอนุมัติจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ของอปท.แจ้งต่อเกษตรกรให้ดำเนินการเผาได้

5. เมื่อเกษตรกรจะดำเนินการเผาวัชพืช ให้อปท.จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ หรือสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และส่งภาพถ่ายรายงานให้ศูนย์ฯ หมอกควัน อำเภอสันป่าตอง ทราบ ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) กลุ่ม ปภ.อำเภอสันป่าตอง

6. หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่ออปท. หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ไปยังพื้นที่อื่น ให้แจ้งต่อนายอำเภอสันป่าตอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

01 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

              ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง กรณีอื่น จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นั้น

29 พฤศจิกายน 2564

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

29 พฤศจิกายน 2564

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (On-site) เป็นการชั่วคราว,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ประกาศงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (On-site) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลายและมีประกาศเปลี่ยนแปลง

12 พฤศจิกายน 2564

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ แจ้งออนไลน์ คลิ๊ก ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้รับแจ้งจากอำเภอสันป่าตอง ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่

     เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่เกษตร ตลอดจนการลักลอบเผาในพื้นที่ป่า 

08 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
 
กดที่นี่
01 พฤศจิกายน 2564

แนวทางการรับรองตนเอง..ด้วยชุดตรวจประเภท Self-test,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
19 ตุลาคม 2564

เฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีน????,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
19 ตุลาคม 2564

การปิดป้ายหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
19 ตุลาคม 2564

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

     เนื่องด้วยการไฟฟ้าส้วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านท่ารวมใจ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. และเวลา 16.30 - 17.00 น. (ทั้งนี้หากสภาพอากาศมีฝนตกในวันที่แจ้งดับไฟฟ้า จะขอยกเลิกดับไฟในเวลาดังกล่าว)

14 ตุลาคม 2564

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีผลการประเมินฯ ในระดับ AA และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะทำการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป

11 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (195 รายการ)