ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

1
เตือนภัยหน้าฝน!! ระดับน้ำเปลี่ยน ขอบบ่อลื่น เสี่ยงเด็กจมน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
เตือนภัยหน้าฝน!! ระดับน้ำเปลี่ยน ขอบบ่อลื่น เสี่ยงเด็กจมน้ำ
ด้วยความห่วงใยจาก.. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
10 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังรายละเอียดตามประกาศฯ

03 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

          ตามที่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ลงวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 – 26 เมษายน 2565 และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
          บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
          พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
                  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล
                  001 นายภิกุล มีสุข
                  002 นายกฤติ อินทะจักร์
โดยจะมีการสอบฯ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

28 เมษายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
26 เมษายน 2565

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

       ด้วย องค์การบริหาร่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสันกลาง ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้สำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลสันกลางปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,300 ตัว ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันกลาง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่

รายชื่อปศูสัตว์ประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  นายณรงค์  กอบแก้ว                         นายกีรติ   ศรีคำมูล

หมู่ที่ 2  นายมานพ   ยอดใจ                          นายชาญยุทธ์  ยาวิลาศ

หมู่ที่ 3  นายจำนง  สิงห์ต๊ะ                            นายประสิทธ์  อินทะวัน  

หมู่ที่ 4  นายจรัส  หาญวงศ์                           นายกำธร   อินต๊ะวัน

หมู่ที่ 5  นายสุชาติ  นวลซาว                          นายทิชากร  คำมูล       

หมู่ที่ 6  นายอมร   กินเขียว                           นายกำจัด  ไชยโย

หมู่ที่ 7  นายกำพล  กองแก้ว                          นายอินถา   เชียงคำ

หมู่ที่ 8  นายวรพัฒน์  ปัญญาเฟือง                    นายบรรจง   สิงห์ทอง

หมู่ที่ 9  นายอรุณ  ตาจุมปา                           นายสุริยันต์  คำเขียว

(เคหะชุมชน)     นายสายฝน  ใจอิ้ง                   นางนพนันท์  ชาวไร่นาค

22 เมษายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
20 เมษายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
08 เมษายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   ได้แก่  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  โทรศัพท์หมายเลข 0 5333 5313 ในวันและเวลาราชการ
05 เมษายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
04 เมษายน 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
25 มีนาคม 2565

การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   จัดทำโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแก่เยาวชนตำบลสันกลางประจำปี  2565   และ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนาแก่เยาวชนตำบลสันกลางประจำปี  2565  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในด้านการสืบสานกลองสะบัดชัย และการฟ้อนล้านนา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจึงเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าเรียนตามโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

         1.1 เด็กและเยาวชนที่สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตตำบลสันกลาง

         1.2 เด็กและเยาวชนที่สมัครจะต้องมีอายุ 6 - 18 ปี 

         1.3 เด็กและเยาวชนที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีความสนใจและมีใจรักในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

         1.4 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว

  1. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

         2.1  ใบสมัครเรียนตามโครงการ

         2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

         2.3 สำเนาสูจิบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน        

  1. วัน เวลา ที่รับสมัคร

        3.1  รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่  – 1  เมษายน พ.ศ. 2565

   4. กำหนดการเรียน

       4.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนาแก่เยาวชนตำบลสันกลางประจำปี  2565กำหนดเวลาเรียน  ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่  2 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00  น.  ณ  บ้านฮักล้านนา หมู่ที่ 7  

      4.2  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแก่เยาวชนตำบลสันกลางประจำปี  2565  กำหนดเวลาเรียน ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่  2 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00  น.  ณ  บ้านฮักล้านนา หมู่ที่ 7  

  1. สถานที่รับสมัคร

        กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

        หมายเลขโทรศัพท์ 0–5335-5313  ต่อ  20   โทรสาร 0–5335-5313  ต่อ 18 

        และ บ้านฮักล้านนา   พ่อครูพงศกร    จันทร์ไชย  หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 4315632

24 มีนาคม 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
21 มีนาคม 2565

ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มีผลบังคับตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ สามารถเข้ารับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหรือรักษาตัวเองที่บ้านได้ จึงถือว่าไม่เป็นภัยพิบัติฉุกเฉินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และมีคำสั่งให้กักตัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 สรุปว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อบต.สันกลาง จะไม่สามารถมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่มีคำสั่งให้กักตัวหรือผู้มีความเสี่ยงสูงได้ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะหาวิธีให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

16 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (238 รายการ)