ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
2,195
เดือนที่แล้ว
2,713
ปีนี้
2,195
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
23,105
ไอพี ของคุณ
54.224.117.125

ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร

ตามที่อ้างถึง ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสันป่าตอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร และเตรียมความพร้อมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ให้เขียนคำขออนุญาตต่อกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกษตรที่ต้องการเผาวัชพืช ก่อนวันดำเนินการเผาอย่างน้อย 7 วัน 

2. เกตรกรนำแบบขออนุญาตดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ส่งให้อปท.ในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิงในแอปพลิเคชั่น Fire Management Decision Support System หรือ FireD

3. อปท.แจ้งข้อมูลผู้ขออนุญาตฯ ให้นายอำเภอสันป่าตองทราบ โดยส่งภาพถ่ายแบบคำขออนุญาตดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) กลุ่ม ปภ.อำเภอสันป่าตอง

4. หากได้รับการอนุมัติจากอนุมัติจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ของอปท.แจ้งต่อเกษตรกรให้ดำเนินการเผาได้

5. เมื่อเกษตรกรจะดำเนินการเผาวัชพืช ให้อปท.จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ หรือสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และส่งภาพถ่ายรายงานให้ศูนย์ฯ หมอกควัน อำเภอสันป่าตอง ทราบ ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) กลุ่ม ปภ.อำเภอสันป่าตอง

6. หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่ออปท. หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ไปยังพื้นที่อื่น ให้แจ้งต่อนายอำเภอสันป่าตอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 


 
01 ธันวาคม 2564