ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

       ด้วย องค์การบริหาร่วนตำบลสันกลาง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสันกลาง ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้สำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลสันกลางปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,300 ตัว ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันกลาง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่

รายชื่อปศูสัตว์ประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  นายณรงค์  กอบแก้ว                         นายกีรติ   ศรีคำมูล

หมู่ที่ 2  นายมานพ   ยอดใจ                          นายชาญยุทธ์  ยาวิลาศ

หมู่ที่ 3  นายจำนง  สิงห์ต๊ะ                            นายประสิทธ์  อินทะวัน  

หมู่ที่ 4  นายจรัส  หาญวงศ์                           นายกำธร   อินต๊ะวัน

หมู่ที่ 5  นายสุชาติ  นวลซาว                          นายทิชากร  คำมูล       

หมู่ที่ 6  นายอมร   กินเขียว                           นายกำจัด  ไชยโย

หมู่ที่ 7  นายกำพล  กองแก้ว                          นายอินถา   เชียงคำ

หมู่ที่ 8  นายวรพัฒน์  ปัญญาเฟือง                    นายบรรจง   สิงห์ทอง

หมู่ที่ 9  นายอรุณ  ตาจุมปา                           นายสุริยันต์  คำเขียว

(เคหะชุมชน)     นายสายฝน  ใจอิ้ง                   นางนพนันท์  ชาวไร่นาค


 
22 เมษายน 2565