ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
706
เดือนที่แล้ว
2,886
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,903
ไอพี ของคุณ
52.205.167.104
นางพวงเพชร กองแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยส้มนายนิเวศน์ ขอดใจ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันกลางนายสุนทร ธิราช
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1นางเทพ เชียงปวน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3นางกรรณิการ์ จุมปาลี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4นางจันทร์ฉาย วิกุล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5นายอุดร ศรีบุญมา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6นางพิสมัย วิยะ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7นางบัวแก้ว ธรรมเสน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 8นายพิชิตชัย หมื่่นแลกู่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 9นายสายฝน ใจอิ้ง
อาสาสมัครสาธารณสุข เขตเคหะชุมชน