ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

--> -->
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,693
เดือนที่แล้ว
3,158
ปีนี้
15,377
ปีที่แล้ว
20,910
ทั้งหมด
36,287
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12
นางพวงเพชร กองแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยส้มนายนิเวศน์ ขอดใจ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันกลางนายสุนทร ธิราช
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1นางเทพ เชียงปวน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3นางกรรณิการ์ จุมปาลี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4นางจันทร์ฉาย วิกุล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5นายอุดร ศรีบุญมา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6นางพิสมัย วิยะ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7นางบัวแก้ว ธรรมเสน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 8นายพิชิตชัย หมื่่นแลกู่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 9นายสายฝน ใจอิ้ง
อาสาสมัครสาธารณสุข เขตเคหะชุมชน