ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 53 คน
สถิติเดือนนี้ 1626 คน
สถิติปีนี้ 48914 คน
สถิติทั้งหมด 487602 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 
[01 เม.ย. 2563]
 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[27 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19
ประกาศฉบับเต็ม‼️ เชียงใหม่สั่งชัตดาวน์ ปิดสถานที่ป้องกันโควิด-19 -ตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 18.00 น. ถึง 13 เม.ย. เวลา 24.00 น. *ที่สำคัญๆ คือสั่งปิดพื้นที่บางส่วนในห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร เปิดตามปกติ ร้านอาหารให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น
[23 มี.ค. 2563]
 
 
ขอเลื่อนการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 2019)  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเลื่อนการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล...
[20 มี.ค. 2563]
 
 
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19
5 สิ่งที่ต้องทำ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ ทันที! เพื่อตัวของท่านเอง เพื่อคนที่ท่านรัก และ เพื่อสังคม ขอบคุณภาพจาก @weimankow Facebook อบต.สันกลาง
[20 มี.ค. 2563]
 
 
จังหวัดเชียงใหม่ให้ปิดสถานบริการ สถานบริการเพื่อสุขภาพ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฟิตเนส โรงหนัง ตลาดถนนคนเดิน เครื่องเล่นในห้าง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดเชียงใหม่ให้ปิดสถานบริการ สถานบริการเพื่อสุขภาพ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฟิตเนส โรงหนัง ตลาดถนนคนเดิน เครื่องเล่นในห้าง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ Facebook อบต.สันกลาง
[19 มี.ค. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-335313 ต่อ 16
[09 มี.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติงานช่างสำรวจ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
[25 ก.พ. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
[11 ก.พ. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-335313 ต่อ 16
[06 ก.พ. 2563]
 
 
ช่องทางของประชาชนในการแจ้งเหตุลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอสันป่าตอง
[04 ก.พ. 2563]
 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2563
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนมกราคม 2563” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมที่ทำร่วมกันขององค์กรส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ให้หน่วยงานราชการและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
[01 ก.พ. 2563]
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-335313 ต่อ 16 Facebook อบต.สันกลาง
[27 ม.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ /2563 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[23 ม.ค. 2563]
 
 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด อบต.สันกลาง จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง อบต.สันกลาง จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานช่างสำรวจ กองช่าง อบต.สันกลาง  จำนวน 1 อัตรา ...
[21 ม.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายประกอบกิจการต่างๆ เข้ามาติดต่อเพื่อรับแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เริ่มการจัดเก็บภาษี คือ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตมกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ยกเลิกการจดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ นั้น          ...
[16 ม.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[16 ม.ค. 2563]
 
 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในมี่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นี้
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในมี่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นี้
[13 ม.ค. 2563]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[10 ม.ค. 2563]
 
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม   ในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที สไลดเ์เดอร์บ้านลม สปริงนอร์ด ร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรม จับรางวัล รถจักรยาน  ของขวัญของรางวัลและอื่นๆอีกมากมาย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง......แล้วพบกันนะคะเด็ก ๆ  ...
[09 ม.ค. 2563]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com