ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 9 คน
สถิติเดือนนี้ 7021 คน
สถิติปีนี้ 63316 คน
สถิติทั้งหมด 399257 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[05 ก.ย. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[28 ส.ค. 2562]
 
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย //มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา
[22 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สันกลาง ได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
[01 ส.ค. 2562]
เชิญชวน...ประชาชนตำบลสันกลางเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ที่จะขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นแต่ละประเภท...
[01 ส.ค. 2562]
เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม. ผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกท่านในตำบลสันกลาง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรต
เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม. ผู้นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน  และประชาชนผู้มีจิตอาสา ทุกท่านในตำบลสันกลาง  เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พร้อมกัน ณ อ...
[23 ก.ค. 2562]
เรื่อง การเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เรื่อง การเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยใช้นวัตกรรมในการประกวดเรื่องการบริหารจัดการขยะด้วยระบบถุง 3 สี หรือถุง 3 สีมีประโยชน์ลดขยะ  ซึ่งขณะนี้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน  จะมาทำการตรวจประเมินอ...
[22 ก.ค. 2562]
ชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม.ทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน นักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลางทุกคน และประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านในตำบลสันกลาง
เชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.สันกลาง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันกลาง สมาชิก อสม.ทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บ้าน นักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลางทุกคน และประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านในตำบลสันกลาง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง ในวันที่ 26 กรกฎาคม...
[22 ก.ค. 2562]
เชิญชวน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการที่ดี
เชิญชวน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการที่ดี   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
[18 ก.ค. 2562]
เชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาชาวตำบลสันกลางเข้าร่วมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  จะเข้าดำเนินโครงการ จัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  พร้อมกันที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา เวลา 08.30 น. แล้วจัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า ที่ป่าสงวนแม่ขานแม่วาง
[15 ก.ค. 2562]
เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสันกลาง เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
[01 ก.ค. 2562]
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
[01 ก.ค. 2562]
เชิญชวน...กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดย กองคลัง องค์การบ...
[01 ก.ค. 2562]
ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตำบลสันกลางทุกท่านร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตำบลสันกลางทุกท่านร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562  โดยกำหนดการจะมีพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  และท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ อบต. สันกลาง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   สนใจสอบถามรายละเอีย...
[24 มิ.ย. 2562]
เชิญชวน...ประชาชนตำบลสันกลางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ  ให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่  ...
[17 มิ.ย. 2562]
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
[10 มิ.ย. 2562]
เชิญชวน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทุกท่านร่วมเข้าเรียนในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุเปิดเรียน
[10 มิ.ย. 2562]
ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีพิธีไหว้ครู 
[06 มิ.ย. 2562]
 
 
ขอเชิญประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อรับข่าวสาร กิจกรรม และแจ้งภัยพิบัติ
หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้  จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ในรูปแบบแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"...
[06 มิ.ย. 2562]
 
 
เชิญชวน.....ผู้ปกครองที่มีเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีสิทธิ์ได้รับเงิน 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ป
เชิญชวน.....ผู้ปกครองที่มีเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีสิทธิ์ได้รับเงิน 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี
[06 มิ.ย. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8  


 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com