ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 271 คน
สถิติเดือนนี้ 5781 คน
สถิติปีนี้ 51589 คน
สถิติทั้งหมด 387530 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
การมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ คุณแม่บัวผิน ปาลี หมู่ที่ 3 บ้านกลางเหนือ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นของตำบลสันกลาง ขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ในระดับอำเภอ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง จากท่านนายอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2562]
 
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  วันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชะยมงคล และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่น" ในตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 Facebook อบต.สันกลา...
[09 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะได้มีการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[08 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา”
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา” วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม วัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง ในวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 Facebook อบต.สันกลาง
[30 ก.ค. 2562]
 
 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[26 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ดำเนินโครงการ จัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า   ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พร้อมกันที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา เวลา 08.30 น.  แล้วจัดทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่า ที่ป่าสงวนแม่ขานแม่วาง Facebook อบต.สันกลาง
[25 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Facebook อบต.สันกลาง
[23 ก.ค. 2562]
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง เข้าร่วม“กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน"
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธศาสนา”  วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม วัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
[22 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพทางการเกษตรให้กับกลุ่มรวมพลังแม่ญิงสันกลาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพทางการเกษตรให้กับกลุ่มรวมพลังแม่ญิงสันกลาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 15, 18-19 กรกฎาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ จ.อุตรดิตถ์ Facebook อบต.สันป่าตอง
[22 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 Facebook อบต.สันกลาง
[10 ก.ค. 2562]
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[09 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ...
[07 ก.ค. 2562]
 
 
โครงการประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน
เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 2  เวทีเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน : ภาคเหนือ  วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมไอบิส 3 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[29 มิ.ย. 2562]
 
 
โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562  พิธีหล่อเทียนพรรษา  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
[26 มิ.ย. 2562]
 
 
อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ  ให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่  ...
[24 มิ.ย. 2562]
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดวันที่ 19/6/2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ ได้เชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.นิกร ยาอินตา ได้มาบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้กับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง facebook อบต.สันกลาง
[19 มิ.ย. 2562]
 
 
ประชุมพนักงานส่วนตำบลสันกลาง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประชุมพนักงานส่วนตำบลสันกลาง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Facebook อบต.สันกลาง
[17 มิ.ย. 2562]
 
 
ประชุมพนักงานส่วนตำบลสันกลาง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ประชุมพนักงานส่วนตำบลสันกลาง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Facebook อบต.สันกลาง
[17 มิ.ย. 2562]
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[14 มิ.ย. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com