ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 588 คน
สถิติเดือนนี้ 5829 คน
สถิติปีนี้ 96544 คน
สถิติทั้งหมด 432485 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 

 
 
 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมกันพัฒนาชุมชน และแม่น้ำคูคลอง บ้านป่าบง หมู่ที่ 8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[05 ธ.ค. 2562]
 
 
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันที่ 5/12/62
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  นำโดย นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พนักส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  โดยมีนางสาวภัทรพร ลายจุด นายอำเภ...
[05 ธ.ค. 2562]
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[28 พ.ย. 2562]
 
 
ศึกษาดูงานศูนย์บริการผู้พิการตำบลหนองควาย ทต.หนองควาย
ศูนย์บริการผู้พิการตำบลหนองควาย  ณ เทศบาลตำบลหนองควาย  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 Facebook อบต.สันกลาง
[19 พ.ย. 2562]
 
 
โครงการประเพณียี่เป็งตำบลสันกลาง ปี2562
โครงการประเพณียี่เป็งตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดอุโบสถ ตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[11 พ.ย. 2562]
 
 
ให้ความรู้ความปลอดภัยทางท้องถนน(สร้างข้อตกลงร่วมกัน)
ขอขอบคุณผู้ปกครอง ศพด.สันกลางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมดีๆเสมอมา วันนี้ประชุมผู้ปกครอง ให้ความรู้ความปลอดภัยทางท้องถนน(สร้างข้อตกลงร่วมกัน) สุดยอดคะ..ผู้ปกครอง Facebook อบต.สันกลาง
[03 พ.ย. 2562]
 
 
กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันกลาง
อบต.สันกลาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง  (กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุตำบลสันกลาง)  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[28 ต.ค. 2562]
 
 
" 23 ตุลา วันปิยะมหาราช " ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
" 23 ตุลา วันปิยะมหาราช " ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[23 ต.ค. 2562]
 
 
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมกับสอนวิธีการใช้งานเครื่อง AED ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Facebook อบต.สันกลาง
[22 ต.ค. 2562]
 
 
มอบรถโยกที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ผู้พิการ
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายก อบต.สันกลาง ร่วมกับ ผู้นำในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบรถโยก  ที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  มอบให้ผู้พิการ รายนางบัวเงา ยาวิลาศ ผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหว อายุ 71 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 21 ตค 62 Facebook อบต.สั...
[21 ต.ค. 2562]
 
 
สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
อบต.สันกลาง ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง  ในการร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล(สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ) เมื่อวันที่ 20 ตค 62  ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[20 ต.ค. 2562]
 
 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้าวไกลลูกหลานปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย 100%
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้าวไกลลูกหลานปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย 100% ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง ต.สันกลาง อ.สันกลาง จ.เชียงหใม่ Facebook อบต.สันกลาง
[18 ต.ค. 2562]
 
 
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง Facebook อบต.สันกลาง
[13 ต.ค. 2562]
 
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง นำโดยท่านนายกทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลในการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลสันกลาง  โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 8  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านท่ารวมใจ หมู่ที่ 7 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เคหะชุมชน หมู่ที่ 4 และรางวัลการมีส...
[04 ต.ค. 2562]
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[16 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ Facebook อบต.สันกลาง
[13 ก.ย. 2562]
 
 
การประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสันกลาง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดทำการตรวจประเมิน  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่หมู่บ้านในเขตตำบลสันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[12 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562  ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Facebook อบต.สันกลาง
[09 ก.ย. 2562]
 
 
โครงการถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้รับจ้างดำเนินการ ตีเส้นจราจร ตามโครงการฯ ถนนเริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่4บ้านป่าตัน ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  เจ้าของงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ดำเนินการของบประมาณ โดย นาย ทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกฯ อบต.สันกลาง Facebook อบต.สันกลาง
[30 ส.ค. 2562]
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง รุ่น2
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง (ปั้นผางประทีปและปั้นพระผง)  รุ่นที่ 2 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง และนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย Facebook อบต.สันกลาง
[26 ส.ค. 2562]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com