ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355313, 052-000529
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์การพัฒนา-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามประเมินผล
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
การปรับลดขั้นตอนให้บริการประชาชน
องค์ความรู้ในองค์กร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ควบคุมภายใน
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้ตำบลสันกลาง
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสันกลาง
Social Network
     
เข้าสู่ระบบเงินเดือนพนักงาน
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 1581 คน
สถิติปีนี้ 48869 คน
สถิติทั้งหมด 487557 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
 

ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสันกลาง [24 มี.ค. 63]

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทีมควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสันกลาง 

นำโดย นางพวงเพชร กองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม 

ร่วมกับ นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง และนางสาวเปรมใจ บัวไสย รองปลัดปฏิบัติงานสาธารณสุข 

ได้ออกให้ความรู้ และ แจกมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคฯ เช่น ร้านอาหาร สนามยิงปืน งานขาวดำ ในตำบลสันกลาง 

เพื่อทำความเข้าใจประชาชนและให้ดำเนินกิจการตามมาตรการที่กำหนดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ 

โดยเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัด

เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลข่าวปลอมทำให้เกิดความสับสนตื่นตระหนัก

Facebook อบต.สันกลาง

 

 
 

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313, 052-000529 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com