สภา อบต.

 
 
ประดิษฐ์ แสนยอด
ประธานสภา ( ส.อบต. ม.9 )
 
 
 
โยธิน แก้ววงค์
รองประธานสภา
( ส.อบต. ม.5 )
 
 
 
สมลักษณ์ ณ เชียงใหม่
เลขานุการสภา
( ส.อบต. ม.1 )
 
 
 
ชัญญา ธิราช
ส.อบต. ม.1
 
 
 
ไพศาล ยอดใจ
ส.อบต. ม.2
 
 
 
บุญหลวย เชียงบุญ
ส.อบต. ม.2
 
 
 
จำนงค์ สิงห์ต๊ะ
ส.อบต. ม.3
 
 
 
ว่าง
ส.อบต. ม.3
 
 
 
คนองเดช จุมปาลี
ส.อบต. ม.4
 
 
 
สายฝน ใจอิ้ง
ส.อบต. ม.4
 
 
 
ว่าง ว่าง
ส.อบต. ม.5
 
 
 
โยธิน แก้ววงค์
ส.อบต. ม.5
 
 
 
ดำรง คณะฝั้น
ส.อบต. ม.6
 
 
 
อรุณ ศรีกันธา
ส.อบต. ม.6
 
 
 
ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. ม.7
 
 
 
ณรงค์ ปูหนุก
ส.อบต. ม.8
 
 
 
ชำนาญ ใจเที่ยง
ส.อบต. ม.8
 
 
 
กองแก้ว เตปิน
ส.อบต. ม.9

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 823166 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com