คณะผู้บริหาร

 
 
นายทองทิพย์ ถาบัวคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 
 
 
นายไชยวัน คำอักษร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 
 
 
นายประสิทธิ์ เรือนทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 
 
 
นายบรรเจิด วังคำลุน
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 

Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 823166 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com